Carticica Albă

CIORNĂ

Cărticica Albă
Rezumatul
crezului şi programului pro A
l
b
al Bisericii Globale a Creativității
Cărticica Albă
01.
În ce credem
02.
Cele
cinci convingeri f
undamentale ale Creativității
03.
Esența unui
Creator
04.
Ce nu este un Creator
05.
Cele
șaisprezece porunci ale Creativității
06.
Cele paisprezece principii ale vieții sănătoase
07.
Trei reguli scurte pentru menținerea excelentă a sănătății
08.
Lati
na clasică: limba universală a Rasei A
lbe
09.
Esența singurei și adevăratei religii rasiale alb
e
Creativitatea
10.
Lecțiile Naturii pentru supraviețuirea albilor
11.
Creativitatea: crez și p
rogram
12.
O declarație de independență
față de tirania evreiască
13.
Creativitatea u
nică
n
u este o
reeditare
a filosofiei naziste
14.
Lecțiile de la cucerirea
o
ccidentului
15.
Suntem mândrii să fim loialiști albi!
16.
Creativitate: muncă în echipă
17.
Pașii spre salvarea
Rasei A
lbe
18.
Prioritățile
Rasei A
lbe
19.
Programul pentru depășirea tiranilor și
a violenței împotriva R
asei
A
lbe
20.
Fiecare Creator, un preot
21.
Expresii subliminale și cuvinte instigatoare
22.
Misiunea Legiunii de Securitate
B
G
AC
23.
Cărțile creativității
24.
RAHOWA
Cărticica albă
01
În ce credem
1.
NOI CREDEM
în legile eterne ale Naturii așa cum este revelat prin știință, istorie, logică
și
bun
simț.
2.
NOI CREDEM
că cea mai înaltă lege a naturii este supraviețuirea speciei noastre PRIN
TOATE MIJLOACELE ȘI CU ORICE PREȚ.
3.
NOI CREDEM
că rasa noastră este religia noastră.
4.
NOI CREDEM
că loialitatea rasială este cea mai mare ono
are, în timp ce
trădarea rasială
este cea mai
mare crimă
.
5.
NOI CREDEM
că ceea ce este bun pentru rasa alb
ă constituie cea mai înaltă virtute,
i
ar
ceea ce este rău pentru rasa albă este păcatul suprem.
6.
NOI CREDEM
că Rasa A
lbă este cea mai bună ș
i mai nobilă creație a Natur
ii.
7.
NOI CREDEM
că CREATIVITATEA est
e esența sufletului rasei albe.
8.
NOI CREDEM
că rasa albă este și întotdeauna a fost inițiato
a
r
ea
și Creato
area
tuturor
cul
turilor și civilizaților
demne
.
9.
NOI CREDEM
că fără rasa albă orice
fel de
cultură
și civilizație
sunt imposibile.
10.
NOI CREDEM
că pentru rasa albă, pentru a supraviețui, a ne extinde și a avansa avem
nevoie mai întâi de toată de REVOLUȚIA VALORILOR PRIN RELIGIE; prin urmare, noi
respingem complet și categoric valorile iudeo
creștin
o
democratico
marxisto
l
iberalo
feministe de astăzi, și le înlocuim cu valori noi și
fundamentale
,
în
care RASA ESTE BAZA.
11.
NOI CREDEM
că evreul care a dat naștere creștinismului reprezintă otrava mortală care
a distrus glorio
a
s
a
civilizați
e
romană
albă și
,
în prezent
,
caută să
distrugă
întreaga rasă
albă; prin urmare, creștinismul trebuie expus, învins și eliminat,
pentru
a salva rasa albă.
12.
NOI CREDEM
unica
religie albă
adevărata și revoluționară
CREATIVITATEA
este
sub orice formă
mult mai logică, coerentă, cuprinzătoa
re,
semnificativă și inspiratoare
decât toate celelalte religii, ideologii și partide politice combinate; prin urmare, ne străduim
ca în cele din urmă aceasta să înlocuiască toate celelalte religii, ideologii și partide.
13.
NOI CREDEM
în unitatea
dintre
religi
a
noastră rasială
al
b
ă
și
statul ras
ial alb.
14.
NOI CREDEM
în unificarea totală a rasei albe, pe baza unei singure religii rasiale
(CREATIVITATEA) și o limbă rasială (limba latină) într
o comunitate rasială albă la nivel
mondial.
15.
NOI CREDEM
unica
religie alb
ă
adevărata și revoluționară
CREATIVITATEA
are
potențialul nu doar de a
i
conduce
pe
albi la o victorie mondială, dar, de asemenea,
și
de
a
i
călăuzi mai departe pentru următoarele milioane
de ani spre
o nouă Renaștere
alb
ă
, o
lume mai strălucitoare și
mai albă și o er
ă glorioasă a super
omului alb.
16.
NOI CREDEM
că rasa albă, cu patrimoniu ei cultural și biologic,
se află
acum sub atac d
in
partea
dușmanilor
noștri rasiali
mo
rt
ali
: evrei, negrii și rase
le
de culoare.
17.
NOI CREDEM
că, din cauza evreilor
și a e
xploziei demografice instigată de rasele de
culoare, noi trebuie (ca o chestiune de viață și de moarte!), nu doar să începem, dar să și
câștigăm războiul sfânt alb mondial în ca
drul acestei generații.
18.
NOI CREDEM
că RAHOWA (Războiul Sfânt Rasial), sub steag
ul victorios al
unicei religii
albe adevărate și revoluționare
CREATIVITATEA
este singura cale s
pre înălțarea și
răscumpărarea Rasei A
lbe
Cărticica Albă
02
Cele cinci convingeri f
undamentale ale Creativității
A
fi memorat și repetat ca un ritual religios sacru de fiecare Creator, de cinci ori pe zi.
Bazat pe legile eterne ale naturii, istoriei, logicii și
a
bunului simț, noi
,
Creatorii:
1.
NOI CREDEM
că rasa noastră este religia noastră.
2.
NOI CREDEM
că r
asa albă
este Frumusețea Naturii.
3.
NOI CREDEM
că loialitatea rasială este cea mai mare ono
are, în timp ce
trădarea
rasială este cea mai
mare crimă
.
4.
NOI CREDEM
că ceea ce este bun pentru rasa alb
ă constituie cea mai înaltă virtute,
i
ar
ceea ce este rău pentru rasa albă este păcatul suprem
.
5.
NOI CREDEM
unica
religie albă
adevărata și revoluționară
CREATIVITATEA
este
singura salvare pentru rasa albă.
Pentru împlinirea acestor credințe religioase, noi
,
Creatorii, întotdeauna ne vom lega viața,
onoarea sacră și zelul
nostru
religios.
RAHOWA!
VICTORIA ALBĂ TOTALĂ!
*****
Învață să faci distincția între revendicări și fapte justificate.
La fel ca fumatul opiului, creștinismul este o evadare din
realitate.
C
rești
n
ebunia
promite
loc cu verdeață
atunci când mori.”
Creativitatea, bazată pe legile eterne ale naturii,
a
istoriei, logicii și
a
bunului simț, este

religia naturală a omului al

Cărticica Albă
03
Esența unui Creator
1.
UN
CREATOR
pune loialitatea față de propria sa rasă mai presus de orice
altă
loialitate.
2.
UN CREATOR
este responsabil, productiv și constructiv.
3.
UN CREATOR
pune o mare valoare
pe onoare și
pe
respectul de sine
și își va apăra
cu
orice preț
onoare
a sa și
onoare
a rase și a familiei sale.
4.
UN CREATOR
recunoaște atât dragostea cât și ura ca cele mai puterni
ce forțe
conducătoare di
n viață: ambele emoții sunt sănă
toase și esențiale pentru viață și a
dețin
e
doar una
și
a
fie priv
at de celălalt este ca și cum ai
fi muti
lat, de exemplu, ca o pasăre cu
o singură aripă.
5.
UN CREATOR
își dă seam
a că
pentru a fi constructiv
e, atât dragostea cât și ura
trebuie
să fie îndreptate în canalele adecvate; făcând altfel, acestea pot avea un efect distructiv
și
suicidal
.
6.
UN CREATOR
,
prin urmare, face o distincție atentă între cei dragi și dușmanii săi. El îi
iubește, îi ajută și îi sprijină pe cei care f
ac parte din aceeași rasă cu el și îi urăște pe
dușmanii săi
și
,
anume
, pe evrei, negri
și rasele de culoare.
7.
UN CREATOR
este dornic
, optimist, agresiv, energic, și se sacrifică pentru cele mai bune
interese ale poporului său.
8.
UN CREATOR
se străduiește să se mențină în formă fizică și să
și p
ăstreze corpul în cea
mai bună condiție de sănătat
e
, în orice moment.
9.
UN CREATOR
este
iscoditor
, aventuros
și are o ardoare veselă pentru viață.
10.
UN CREATOR
este dur, tenace, ferm, persistent, perseverent, îndărătnic și neobosit,
așa
cum au fost romanii antici
11.
UN CREATOR
este practic, cu picioarele pe pământ și se concentrează asupra acelor
obiective și activități care sunt semnificative
și care se
merită
.
12.
UN CREATOR
este viteaz, curajos și întotdeauna o influență măreață pentru poporul său.
13.
UN CREATOR
pune mare valoare p
e ATITUDINE, se străduiește continuu să se mențină
sănătos, pozitiv și cu atitudinea dinamică față de viață.
14.
UN CREATOR
este un realizator și un producător.
15.
UN CREATOR
este un rezolvator de probleme.
*****
După ce ne
am îndreptat gândirea omului alb,
lupta este ca și câștigată!
Dă sfoară
n țară
aceasta e o armă puternică
.
Nimic nu este mai important decât supraviețuirea și progresul rasei noastre.
Scopul nostru este de a micșora rasele colorate și de a extinde rasa albă.
Civilizația este în mod clar
creația și proprietatea rasei albe.

Noi nu aprobăm toleranța convingerilor altor persoane în cazul în care acestea sunt

jigniri la adresa inteligenței noastre.

Cărticica albă
04
Ce nu este un Creator
1.
UN CREATOR
nu este naiv
și nu acceptă cu ușurință orice declarație, credință, afirmație
sau presupunere care pentru el este lipsită de dovezi și/sau nu este rezonabilă în lumina
propriei sale experiențe.
2.
UN CREATOR
nu este superstițios și desconsideră credința în supranatural. E
l nu va
pierde nici un moment dând crezare sau jucând jocuri stupide cu stafii, spirite, zei și
duhuri
imaginare
.
3.
UN CREATOR
nu este interesat în viitor sau bunăstarea raselor de culoare și se abate
de la
mixtul
rasial sau de la orice fel de relații sociale cu rasele inferioare de culoare.
4.
UN CREATOR
ocolește
degradarea
sexuală.
5.
UN CREATOR
nu se vaită, nu se plânge și nici nu
tolerează
autocompătimirea
, dar în
schimb se confruntă cu problemele în mod realist,
aj
ungând
la rădăcina
problemelor, și e
determin
at

să le rezolve

6
Cărticica Albă
05
Cele șaisprezece porunci ale Creativității
1.
Este datoria
mărturisită
și responsabilitatea sfântă a fiecărei generații de a
asigur
a
și
garant
a
existența rasei albe pe fața acestei planete
,
pentru
totdeauna
.
2.
Creșteți și înmulțiți
vă. Face
ți
partea în a ajuta în popularea lumii cu
cei asemenea ție
.
Este obiectivul nostru sacru să popu
lăm ținuturile acestui pământ
exclusiv oameni albi.
3.
Amintiți
vă că rasele inferioare de culoare
sunt dușmanii noștri de moarte
și că cea mai
periculoasă dintre toate este rasa evreiască. Este obiectivul nostru imediat să extindem
necontenit rasa albă și să
diminuăm
rasele
dușmanilor noștri.
4.
Principiul de
bază al tu
turor acțiunilor tale
va fi: Care este cel mai bun lucru pentru rasa
albă?
5.
R
asa
trebuie păstrată
pură. Poluarea rasei albe
este o crimă atroce împotriva N
aturii și
împotriva rase
i noastre
.
6.
Pe primul loc e
loialitate
a
față de rasa albă
.
7.
Arată tratament pref
erențial în relațiile de afaceri cu membrii din propria ta rasă. Elimină
treptat toate relațiile cu evreii,
pe
cât mai curând posibil. Nu angaja negri sau alții de
culoare. Să ai contacte sociale numai cu membrii familiei tale rasiale.
8.
Distruge și alungă
toată gândirea și influența evreiască din societate. Muncește din greu
pentru
materializarea
cât mai curând posibil
a
lumi
i
albe.
9.
Munca și creativitatea sunt geniul nostru. Noi considerăm munca ca o preocupare nobilă
și
d
orința noastră de a lucra ca
pe
o binecuvântare pentru rasa noastră.
10.
Î
ncă din tinerețe
ia decizia ca
în timpul vieții
tale să faci
cel puțin o contribuție majoră
și
de
durată pentru rasa albă.
11.
Încurajează
onoarea rasei tale în orice moment.
12.
Ține de
datoria și
de
privileg
iul nostru de a
promova planul N
aturii
,
prin eforturi pentru
avansarea și îmbunătățirea generațiilor noastre viitoare.
13.
Onorează
,
p
roteje
ază
și venere
ază
sfințenia unită
ții familiale, ținând
o sacră. Acesta e
ste
veriga actuală din lung
ul
lanț
de aur al rasei noastre albe.
14.
De
a lungul vieții tale vei susține cu fidelitate
principalul nostru
crez
în
Sânge, Pământ și
Onoare. Practică
l cu atenție, căci este
esența
credinței noastre.
15.
Ca membru mândru al rasei albe, gândește și acțione
a
ză î
ntr
un mod pozitiv, fi curajos,
în
crezător și agresiv. Utilizează
ți constructiv abilitatea ta creativă.
16.
Noi, camaraz
ii rasei albe, suntem determin
ați să recâștigăm controlul complet și
necondiționat al propriului nostru destin

7
Cărticica Albă
06
Cele paisprezece p
rincipii ale
vieții sănătoase
1.
Noi credem în viață în acord cu moștenirea noastră bi
ologică umană și în armonie cu
L
egile
N
aturii.
2.
Asta înseamnă să consumi alimente proaspete, sănătoase, în starea lor naturală așa cum
Natura ni le
a oferit. Acestea trebuie să fie nefie
rte, neprelucrate, să nu conțină
conservanți și să nu fie alterate în nici un fel. Asta
mai
înseamnă că ele trebuie să fie
cultivate organic, fără a fi utilizate substanțe chimice.
3.
Ceea ce ne ajută pe noi este un mediu curat, sănătos: aer proaspăt, nepolua
t; apă c
urată;
și terapia benefică a
razel
or
directe ale soarelui, în fiecare zi.
4.
Fă anumite forme de exerciții fizice intense de mai multe ori pe săptămână.
5.
Odihna și relaxare
a
, atât
cea
mentală cât și
cea
fizică,
împreună cu
muzica și somnul
eficient.
6.
O
formă de recreere care este plăcută pentru sentimentul nostru de realizare.
7.
Un simț al scopului, securității și încrederii
de sine,
pentru a ne alimenta obiectivele de
realizare și de a trăi o viață bună. Trebuie să avem obiective și trebuie să fim motivaț
i.
8.
Auto
măiestria
voită a vieții și
a munca noastre
.
9.
O viață sociabilă în cadrul religiei noastre CREATIVE, a societății noastre
albe și a relațiilor
sociale cu camarazii noștri albi. Noi suntem animale sociale.
10.
Exprimarea sănătoasă a instinctelor noastre
sexuale.
11.
Viețuirea
într
un mediu plăcut și sănătos.
12.
Noi n
u credem că
utilizarea
medicamente
lor
,
” a
droguri
lor
sau
a
substanțe
lor
chimice
ar
avea
vreo
valoare
tămăduitoare
sau terapeutică. De fapt, toate medicamentele, drogurile,
narcoticele și substanțele
chimice sunt otrăvitoare și toxice pentru organismul uman.
Din
același motiv
e,
noi nu credem
nici
în utilizarea
suplimente
lor de
vitamine, minerale sau
enzime,
nici în utilizarea colo
ranților alimentari artificiali sau a
conservanților,
și
nici în
alimentele rafinate sau fragmentate.
13.
Noi credem cu tărie în practica postului ca cel mai bun mijloc de debarasare a corpul de
otrăvurile și toxinele acumulate
în acesta
. Suntem convinși că postul este mijlocul cel mai
natural și eficient pentru or
ganism de
a depăși toate formele de boală
și
de
restaurare
a
a
sănătății aces
t
uia
.
14.
Promovarea și c
onviețuirea într
o
societate albă eugenică
. Asta înseamnă că avem o grijă
deosebită nu numai în asigurarea
perpetuării
rasei noastre
albe
prețioase, dar în mod
deliberat ne
asigurăm
și ca neadaptații
să fie
pliviți și astfel
fiecare generație
avansez
e
la nivel
uri mai înalte și mai sănătoase din punct de vedere
fizic
, estetic și mental
. (
BOA
:
39
40 & SL: 8
9)

Accesând acest site web ești de acord cu termenii și condițiile - notă informativă & termeni și condiții.

Satanism-Spiritual-Seruah-Hail-Satan-666

Abonează-te

Scrie, în căsuța de mai jos, adresa ta de eMail pentru a te abona la cele mai recente articole publicate. Pentru ca abonarea să fie validă, trebuie s-o confirmi, printr-un click pe legătura primită pe adresa de eMail furnizată. Te poți dezabona oricând dorești. Adresa ta de eMail sau datele furnizate prin intermediul acestui formular, sunt strict confidențiale și îmi iau angajamentul să nu le împărtășesc nimănui.

Email *

Contact | Notă informativă şi termeni şi condiţii
© Seruah 2015 - 2019 | Spiritualitate Antică, meditații, puterile minții și ale sufletului, expunerea / demascarea Noii Ordini Mondiale.
♆ Mișcare de rezistența pentru protejarea naturaleții și demnității umane. "Cunoașterea înseamnă prin ea însăși libertate și putere." ♆
✪ Libertatea Sufletului înseamnă Libertatea de Exprimare şi vice-versa, altfel, sufletul nu se poate manifesta. ✪