Citate din Talmudul Evreiesc

Notă:

*Goy înseamnă necurat și este termenul peiorativ pentru ne-evrei.

*Goyim – pluralul pentru ”goy”.

*Cuthean sau Samaritean – goy/Gentil/păgân/ne-evreu.

*Creștin – goy/Gentil/păgân/ne-evreu.


*Unele lucruri s-au ascuns/mascat din Talmud. Dacă vei lua un Talmud foarte vechi poți confirma aceste lucruri. Au făcut în același fel cum au făcut cu „Cartea lui Enoh”, au scos-o din Biblie, pentru că oamenii își puteau pune semne de întrebări datorită ei.


Citate din Talmudul evreiesc


Când vine mesia, fiecare evreu va avea 2800 de sclavi.

 – Simeon Haddarsen, fol. 56-D


A dezvălui unui Goy [Goy înseamnă ”necurat” și este termenul peiorativ pentru un ne-evreu] ceva despre relațiile noastre religioase ar fi aidoma cu uciderea tuturor evreilor, căci dacă Goyim [pluralul pentru ”goy”] ar cunoaște ceea ce noi propovăduim despre ei, ne-ar ucide în drumul mare.”

 – Libbre David 37


Raba a spus. Asta înseamnă: Când un bărbat întreține relații sexuale cu o fetiță, nu are nimic, căci când o fată se află sub această vârstă [trei ani], e ca și cum ai băga degetul în ochi; iar când o femeie întreține relații sexuale cu un băiețel, acesta o face ca pe ‘o fată care s-a accidentat cu un lemn’ …

 – Kethuboth 11b


Un evreu trebuie să facă o juruință falsă atunci când Goyim îl întreabă dacă cărțile noastre conțin ceva împotriva lor.

– Szaaloth-Utszabot, Cartea lui Jore Dia 17


Un evreu are voie să facă tot ceea ce poate cu o ne-evreică. Acesta are voie să o trateze cum ar trata o bucată de carne.

 – Hadarine, 20, B; Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348


Un băiat goy [ne-evreu] care are peste nouă ani și o zi, și o fată goy care are peste trei ani, sunt considerați spurcați.

 – Pereferkowicz, Talmud t.v., p. 11


Te implorăm pe Tine, o Domnule, aprinde-ți mânia peste națiunile care nu cred în tine și care nu cheamă numele Tău. Revarsă-ți mânia peste ele și aplică-le mânia Ta. Alungă-le în mânia Ta și zdrobește-le în bucăți. Lasă-le, o Domnule, fără oase. Într-o clipită acuză-i pe toți necredincioșii. Într-o clipită distruge toți dușmanii națiunii Tale. Smulge-le rădăcinile, împrăștie și ruinează națiunile nevrednice. Distruge-le! Distruge-le numaidecât, chiar în momentul ăsta!

Rugăciune spusă cu ocazia fiecărui paște evreiesc (Pranajtis: Christianus in Talmudae Judeorum, citate din Synagoga Judaica)


Omoară Goyim (ne-evrei) prin toate mijloacele posibile.

 – Choshen Ha’mishpat 425:50


Oricine varsă sângele unui nelegiuit [ne-evreu] este la fel de acceptat înaintea lui Dumnezeu ca și acela care a adus o jertfă Domnului.

 – Yalkut 245c


Exterminarea creștinilor [creștin = Goyim/Neamuri/ne-evrei] este un sacrificiu obligatoriu.

 – Zohar, Shemoth


Deciziile Talmudice sunt cuvinte ale Dumnezeului din carne și oase [rabinii]. Iehova însuși le cere sfatul rabinilor de pe pământ atunci când întâmpină probleme dificile în ceruri.

 – Rabinul Menachen, comentarii pentru a Cincea Carte


Însuși Iehova se ridică în picioare atunci când studiază Talmudul: un asemenea respect are el pentru această carte.

 – Tractate Mechilla/Me’ilah


Până și cei mai buni dintre Goyim (Neamuri/ne-evrei) ar trebui omorâți.

 – Soferim 15, Rule 10


[NB: Hoffman spune, ”Acest pasaj nu este din ediția Soncino, ci din ebraica originală din Talmudul Babilonean, după cum notează Enciclopedia Evreiască din 1907, publicată de Funk și Wagnalls și elaborat de Isidore Singer, sub titlul ‘Neamurile’, (p. 617).” O altă sursă susține că acest pasaj poate fi găsit în Avodah Zara 26b. Personal, nouă ne-a fost cu neputință să verificăm aceste referințe. Însă se pare că nu este din Avodah Zara 26b din ediția Sonciono.]

Care este [semnificația] Muntelui Sinai? Este muntele de pe care pornește ostilitatea [sin’ah] către idolatri [ne-evrei].

 – Shabbath 89a


S-a propovăduit după cum urmează: Dacă boul unui israelit împunge boul unui cananean [ne-evreu] nu există nicio îndatorire; însă dacă boul unul cananean împunge boul unui israelit … plata trebuie făcută în întregime, după cum s-a spus: El s-a așezat și a măsurat pământul și a privit și a numărat națiunile [Neamurile], și din nou, a strălucit de pe Muntele Paran … sugerând că de pe Paran le expune El banii înaintea lui Israel.

Traducere:

Proprietățile israelitului sunt mai de preț decât cele ale Neamurilor. Muntele Paran face referință la Deuteronomul 33:2, în Dumnezeu a oferit legea națiunilor (Neamurile), care însă au respins-o. Banii Neamurilor sunt la dispoziția israeliților.

 – Baba Kama 38a


SĂ NU ÎȚI LAȘI VITELE ÎN HANUL PĂGÂNILOR, DEOARECE ACEȘTIA SUNT SUSPECTAȚI DE PRACTICI IMORALE CU ACESTEA. O FEMEIE NU POATE FI LĂSATĂ SINGURĂ CU VITELE, PENTRU CĂ ESTE SUSPECTATE DE NELEGIUIRE CU ACESTEA, NICI UN BĂRBAT NU POATE FI LĂSAT SINGUR CU ACESTEA, DEOARECE ESTE SUSPECTAT DE VĂRSARE DE SÂNGE …

Și de ce nu ne putem lăsa animalele femele cu femeile păgânilor? – a spus ‘Ukba b. Hama: Pentru că păgânii vizitează adesea nevestele vecinilor lor, iar dacă se întâmplă ca acesta să nu o găsească acasă, ci în schimb să găsească vita, acesta ar putea-o folosi în moduri imorale. Se poate de asemenea spune că, chiar și dacă acesta ar găsi-o pe vecina acasă, ar putea totuși folosi animalul, întrucât Maestrul a zis: Păgânii preferă vitele israeliților în locul propriilor lor neveste, căci R. Johanan a spus: Când Șarpele a venit la Eva, acesta a infuzat-o cu pofte jegoase.

 – Avodah Zarah 22a-b


Sărbătoarea Tabernaculului este perioada în care Israel triumfă peste celelalte popoare ale lumii. Acesta este motivul pentru care în cadrul acestei sărbători, prindem și purtăm mielul ca pe un trofeu, pentru a arăta cum noi am cucerit toate celelalte popoare, cunoscute drept ”gloate” …

 – Zohar, Toldoth Noah 63b


Resh Lakish a zis: Acela care este un purtător de franjuri va fi privilegiat să fie servit de două mii opt sute de sclavi, căci este scris, după cum spune Domnul oștirilor: În zilele care vor veni, zece oameni din toate limbile națiunilor, se vor apuca chiar și de fusta aceluia care este evreu, zicând: Vom merge cu tine, etc.

 – Mas. Shabbath 31b


La casa unui Goy (ne-evreu) te uiți ca la grajdul cu vaci.

 – Tosefta, Tractate Erubin VIII


Când un evreu are un Arian prins la înghesuială, un alt evreu îi poate împrumuta bani aceluiași Arian și în schimb să îl înșele, astfel încât Arianul să fie ruinat. Căci în acord cu legea noastră, proprietățile Arienilor sunt ale nimănui, iar primul evreu care dă de ele, are dreptul să le confiște.

 – Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156


Dacă se poate dovedi că cineva a dat banii israeliților lui Goyim, trebuie găsită o cale, după o considerare prudentă, de a-l șterge de pe fața pământului.

 – Choschen Hamm 388, 15


Fericite vor fi mulțimile lui Israel, pe care Cel Sfânt, binecuvântat fie El, le-a ales din mijlocul lui Goyim, despre care scripturile spun: ”Munca lor nu este decât deșertăciune, este o iluzie la care noi trebuie să râdem; ei vor pierii cu toții atunci când Dumnezeu îi va vizita în mânia Lui.” În timpul în care Cel Sfânt, binecuvântat fie El, îi va extermina pe toți Goyim de pe pământ, Israel va vi singurul care va subzista, exact așa cum este scris: ”Numai Domnul va apărea măreț în ziua aceea! …

 – Zohar, Vayshlah 177b


Căci națiunea evreiască este singura națiune aleasă de Dumnezeu, în timp ce restul sunt vrednice de dispreț și ură.

Căci toate proprietățile celorlalte națiuni aparțin națiunii evreiești, care prin urmare are dreptul de a le confisca fără scrupule. Un evreu ortodox nu este obligat să respecte principiile moralității atunci când vine vorba de oamenii din triburile păgâne. El poate acționa contrar moralității, dacă acest lucru îi aduce beneficii lui sau evreilor în general.

Un evreu poate jefui un Goy (ne-evreu) și îl poate înșela cu nota de plată, însă aceste lucruri nu ar trebui sesizate de către victimă, căci altfel numele lui Dumnezeu ar fi dezonorat.

 – Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 348


Hanina spune: Dacă un păgân lovește un evreu, cel dintâi merită să moară; căci este scris: ”S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean [Ex. 2:12]. R. Hanina a mai zis: Acela care lovește un israelit peste obraz, este ca și cum acesta a atacat Prezența Divină; căci este scris, acele care lovește un om [un israelit] îl atacă pe Cel Sfânt.

Cu alte cuvinte, dacă un ne-evreu omoară un evreu, atunci ne-evreul poate fi ucis.

 – Sanhedrin 58b


A lovi unui israelit este aidoma cu a-l ataca pe Dumnezeu; (însă, a omorî un ne-evreu, NU este aidoma cu a-l ataca pe Dumnezeu.]

Dacă un Goy a omorât un ne-evreu sau un evreu, acesta este responsabil; însă daca un evreu a omorât un Goy, acesta nu este responsabil.

 – Tosefta, Aboda Zara, VIII, 5


Căci ni s-a propovăduit: ”Cu respect pentru jefuire – dacă cineva a furat sau a jefuit o femeie frumoasă, sau [a comis] ofense similare, dacă [acestea au fost săvârșite] împotriva unui cuthean [”Cuthean” sau ”Samaritean” = Goy/Neamuri/păgân/ne-evreu] de către altcineva, [furtul, etc.] nu trebuie reținut, și tot așa și [furtul] săvârșit de un israelit împotriva unui cuthean; însă dacă un cuthean jefuiește un israelit, acesta trebuie deținut?” Însă dacă furtul este o ofensă capitală, nu ar trebui ca Tanna să ne fi învățat: Asta este pedepsibil? – Deoarece a doua clauză zice ”însă dacă un cuthean jefuiește un israelit, acesta trebuie deținut”, prin urmare prima clauză zice ”[dacă un israelit jefuiește un cuthean] acesta nu trebuie deținut”. Însă acolo unde se primește o pedeapsă, se afirmă în mod explicit, întrucât începutul clauzei ne învață: ”Pentru omor, fie de către un cuthean împotriva altui cuthean, fie de către un cuthean împotriva unui israelit, pedeapsa este suportată [de către făptaș]; însă dacă un israelit omoară un cuthean, nu există nicio pedeapsă”

Traducere:

Un evreu poate jefui un Goy, însă un Goy nu poate jefui un evreu. Dacă un Goy omoară un alt Goy sau un evreu, acesta trebuie omorât; însă un evreu nu va primi pedeapsa cu moartea dacă omoară un ne-evreu.

 – Sanhedrin 57a


Acela care toarnă uleiul de uns peste vite sau vase, nu se face vinovat; dacă îl toarnă peste păgâni sau morți, nu se face vinovat. Legea relaționată vitelor și vaselor este corectă, întrucât este scris: Peste trupul omului [adam] să nu fie turnat [uleiul pentru uns]; iar vitele și vasele nu sunt oameni. De asemenea, în ceea ce îi privește pe morți [este plauzibil] că va fi scutit, deoarece după moarte ești numit cadavru și nicidecum om. Însă cum se face că suntem scutiți și dacă îl turnăm peste păgâni; aceștia nu intră și ei în categoria lui ‘adam’? – Nu, căci este scris: Iar voi oile mele, oile păstoririi mele, voi sunteți adam [oameni]: Voi sunteți numiți adam, în timp ce păgânii nu sunt numiți adam. Însă nu stă scris: Iar persoanele [adam] erau șaisprezece mii? – Pentru că este folosit în opoziție cu vitele. Însă nu este scris: Și să nu am milă pentru Ninive? [acel oraș măreț în care trăiau mai bine de șaisprezece mii de persoane [adam]? – Și aceasta este folosită în opoziție cu vitele.

Acest pasaj se referă la ungerea cu ulei. ”Păgânii”, adică Neamurile, nu sunt ”adam” sau oameni, ci se află pe același nivel cu vitele.

 – Mas. K’rithoth 6b


Toți israeliții vor avea o parte în lumea viitoare … Goyim, la sfârșitul lumii, vor fi dați pe mâna îngerului Duma și aruncați în iad.

 – Zohar, Shemoth, Toldoth Noah, Lekh-Lekha


Iehova a creat ne-evreii în formă umană pentru ca evreul să nu fie servit de fiare. Prin urmare, ne-evreul este un animal în formă umană și osândit să îl servească pe evreu zi și noapte.

 – Midrasch Talpioth, p. 225-L


Toată recuzita de care evreul are nevoie pentru ritual lui din templu, trebuie să fie făcută de mână evreiască lui și nicidecum de un Goy, întrucât aceste ustensile trebuie fabricate de ființe umane; evreului nu îi este permis să îi considere pe Goyim drept ființe umane.

Raba a spus: Cu referință la afirmația rabinică conform căreia [în mod legitim] un egiptean [păgân] nu are tată, nu trebuie imaginat că acest lucru se datorează indulgenței excesive [a egiptenilor] în gratificarea carnală, iar prin asta neștiindu-se [cine este tatăl copilului] – însă cu toate acestea, dacă se are cunoștință de așa ceva, aceasta trebuie luată în considerare; însă chiar și dacă acest lucru nu este luat în considerare … poate fi dedus că Prea Milostivul a declarat că copiii le sunt în mod legitim fără tată, căci [de asemenea este] scris: A căror trup este precum trupul asinilor și a căror înfățișare este precum înfățișarea cailor.

Traducere:

Un ne-evreu este ”în mod legitim fără tată”, indiferent dacă tatăl acestuia este sau nu cunoscut. Copii Neamurilor sunt în esență asini și cai; adică animale.

 – Yevamoth 98a


Au stabilit în legătură cu un copil păgân că acesta poate cauza pângărire prin secrețiile lui seminale și prin urmare copilul israelit nu trebuie obișnuit să comită pederastie cu acesta … Mai trebuie conclus și faptul că o fată păgână [transmite pângărire] de la vârsta de trei ani și o zi, căci în măsura în care ea este deci capabilă de acte sexuale, ea se murdărește prin secrețiile ei. Acest lucru este evident!

 – Avodah Zarah 36b-37a


Joseph a spus: Vino și ia aminte! O fecioară de trei ani și o zi poate fi dobândită în căsătorie prin coit [relație sexuală], iar dacă fratele soțului ei mort se împreunează cu aceasta, ea devine a lui. […]

 – Sanhedrin 55b


Rab a spus: Pederastia cu un copil sub nouă ani și o zi nu este considerată pederastie, după cum ar fi cazul cu un copil peste vârsta respectivă. Samuel a spus: Pederastia cu un copil sub trei ani nu este la fel cu pederastia cu un copil peste vârsta respectivă. 24 (24). Deci Rab stabilește minimul de vârstă la nouă ani; însă dacă cineva comite sodomie cu un copil mai tânăr, nu se face vinovat. Samuel stabilește minimul de vârstă la trei ani.

 – Sanhedrin 54b


A fost propovăduit: R. Judah obișnuia să spună, Un bărbat are datoria să rostească următoarele trei binecuvântări în fiecare zi: ” [Binecuvântat fi tu …] care nu m-a făcut păgân,” ”… care nu m-a făcut femeie”; și ”… care nu m-a făcut sălbatic”. Odată, R. Aha b. Jacob și-a auzit băiatul spunând ”[Binecuvântat fi tu …] care nu m-a făcut sălbatic” la care acesta a adăugat ”Da, și asta!”. Celălalt a zis, ”Atunci ce binecuvântare ar trebui să spun în loc?” [Acesta a răspuns,] ”… care nu m-a făcut un sclav”. Și nu este aceasta la fel cu o femeie? – un sclav este vrednic de mai mult dispreț.

Traducere:

O ”rugăciune” sau o ”binecuvântare” care trebuie spusă de bărbatul evreu în fiecare zi: ”Mulțumesc lui dumnezeu că nu m-a făcut ca unul dintre Neamuri, femeie sau sclav.”

 – Menachoth 43b-44a


Nu salva Goyim (ne-evrei) aflați în pericol de moarte.

Să nu arăți milă față de Goyim.

 – Hilkkoth Akum X1


Unui evreu îi este interzis să bea dintr-un pahar cu vin care a fost atins de un păgân, pentru că această atingere a făcut vinul necurat.

 – Schulchan Aruch, Johre Deah, 122


Iar acela care dorește ca niciunul dintre jurămintele sale făcute pe durata unui an să nu fie valide, să stea în picioare la începutul anului și să declare, ”Fiecare jurământ pe care îl voi face în viitor, va fi nul.” [PRIN ASTA JURĂMINTELE SALE VOR FI INVALIDE,] ATÂTA TIMP CÂT EL/EA ÎȘI VA AMINTI DE ACEST LUCRU LA MOMENTUL ROSTIRII JURĂMÂNTULUI.

 – Nedarim 23b


Îţi recomand să citeşti şi următoarele articole:

Ce supără un evreu?

Cum ne înrobesc evreii şi cum ne întorc evreii unul împotriva altuia, aruncând toată vina pe ne-evrei

Înșelăciunea evreiască numită creștinism – mărturia unui evreu

Evreii sunt fondatorii marxismului

Evreii forţează marşul spre MICROCIPURI şi spre o Noua Ordine Mondială

Un exemplu despre cum evreii joacă pe ambele fronturi

Adunarea evreilor din lume (FOTO)

Angela Merkel este EVREICĂ

Adevăraţii stăpâni ai presei din România – evreii


Accesând acest site web ești de acord cu termenii și condițiile - notă informativă & termeni și condiții.

Satanism-Spiritual-Seruah-Hail-Satan-666

Donează acum pentru adevăr / Make a donation for Truth!

Română:

România: cetăţeni ţinuţi în tortură continuă, privarea de apă, mâncare, bani, oportunităţi, exploatare.

Donează acum pentru promovarea adevărului, cât mai puțin alterat. Eu pot face cu 5€ ceea ce alții nu au reușit să construiască cu 500€. Cu 50€, ceea ce alții nu au reușit cu 5.000€ iar cu 5.000€ ceea ce alții nu au reușit cu 500.000€. Pot spune că, tot ceea ce am construit nu a costat mai mult de 200€, din 2015 până acum și mereu am căutat adevărul, fără iluzii. Ceea ce alții încearcă să șteargă, cenzureze sau altereze, investind zeci de mii de euro frecvent pentru realizarea acestui fapt a fost construit cu mai puțin de 200€.

Dorința puternică de adevăr și dreptate a rupt blocajul banilor.

Întotdeauna au existat escrocii și aceia ce te iluzionează și sclavesc sau își vând minciunile și primesc sume imense de bani, ce constau în zeci de mii, sute de mii, milioane de euro. Iar ei au un interes să ascundă adevărul, altfel, afacerile lor nu vor mai functiona iar aceia ce își doresc adevăr și justiție reală, sunt privați de orice.

Poți dona, în interesul științei, cercetării și în primul rând, în interesul aflării adevărului, în contul de Bitcoin:

1No8kLSVpLLQGuTenwGWwfkqiycMx2c8aM

English:

Romania: Torture on Citizenship, Deprivation of Aqua, Food, Money, Rights, Oppurtunities, Exploit.

Donate now for promote the truth. I can build or make, with 5€ what others did not succeed with 5000€. I can say that everything that we built by me, did not cost more than 200 €, from 2015 until now, and we have always looked for the truth without any illusions. What others try to delete, censor or alter, investing tens of thousands of euros € frequently to delete this was built with less than 200 €, like seruah.com website or all of my work.

The strong desire for truth and justice broke the money lock. I can, without money!

There have always been scammers and those who delude you and enslaved you or sell their lies and receive huge amounts of money for their lies, consisting of tens of thousands, hundreds of thousands, millions of euros. And they have an interest in hiding the truth, otherwise their lies will no longer work, and those who want real truth and justice are deprived of anything.

You can donate, in the interest of science, research and, first of all, in the interest of Truth, Freedom and Justice in the Bitcoin account:

1No8kLSVpLLQGuTenwGWwfkqiycMx2c8aM

Abonează-te

Scrie, în căsuța de mai jos, adresa ta de eMail pentru a te abona la cele mai recente articole publicate. Pentru ca abonarea să fie validă, trebuie s-o confirmi, printr-un click pe legătura primită pe adresa de eMail furnizată. Te poți dezabona oricând dorești. Adresa ta de eMail sau datele furnizate prin intermediul acestui formular, sunt strict confidențiale și îmi iau angajamentul să nu le împărtășesc nimănui.

Email *

Contact | Notă informativă şi termeni şi condiţii
© Seruah 2015 - 2019 | Spiritualitate Antică, meditații, puterile minții și ale sufletului, expunerea / demascarea Noii Ordini Mondiale.
♆ Mișcare de rezistența pentru protejarea naturaleții și demnității umane. "Cunoașterea înseamnă prin ea însăși libertate și putere." ♆
✪ Libertatea Sufletului înseamnă Libertatea de Exprimare şi vice-versa, altfel, sufletul nu se poate manifesta. ✪